Kwaliteitsslag en sociale impact bij Arbo Unie!

Sinds begin 2020 werken Specialisterren en Arbo Unie samen. Specialisterren levert allerlei testdiensten binnen het IT landschap van Arbo Unie en is nu samen met Nidaros en Arbo Unie ook de mogelijkheden op het gebied van RPA aan het verkennen.  Ton Goedhart is IT manager bij Arbo Unie en is enthousiast over de samenwerking: “Door de inzet van Specialisterren hebben we een kwaliteitsslag kunnen maken en zijn we efficiënter gaan werken.”

Arbo Unie

Arbo Unie is een landelijke arbo dienstverlener op gebied van verzuim, preventie en keuringen. Ze zijn door het hele land aanwezig met 46 vestigingen. De afdeling IT waar Ton werkzaam is, zorgt ervoor dat de hele IT infrastructuur van Arbo Unie goed werkt.

De keuze voor Specialisterren

Ton: “Voor mijn komst werd het testen nog minimaal uitbesteed en was het eigenlijk een beetje een achilleshiel dat teveel tijd kostte voor de functioneel beheerders. Daarom wilde ik testen grotendeels gaan uitbesteden en zodoende raakte ik in contact met Specialisterren. Het idee dat Specialisterren op afstand zou testen en niet op locatie werkzaam zou zijn, sprak mij erg aan. Uiteindelijk heeft deze fysieke afstand er namelijk voor gezorgd dat de (test) werkzaamheden meer afgebakend waren. Zodoende ontstond er serieuze focus op het gebied van testen en kwaliteitsbewaking en konden onze eigen mensen zich focussen op eigen werkzaamheden.

Wat verder doorslaggevend was in onze keuze voor Specialisterren was hun maatschappelijke missie in combinatie met dat het een kleine, wendbare en specialistische organisatie is. We ervaren het contact met hen dan ook als snel en persoonlijk.”

De werkwijze

In eerste instantie is er voor deze samenwerking een hoog over inschatting gemaakt om alle processen te definiëren. Deze processen zijn verdeeld in groot, middel en klein. Vervolgens zijn van deze processen regressietest sets gemaakt. Deze test sets zijn ondertussen allemaal in gebruik en er worden nu op andere onderdelen functionele- en regressietests opgezet.

Het rendement

Ton: “Door de inzet van Specialisterren hebben we een kwaliteitsslag kunnen maken en zijn we efficiënter gaan werken. Het gevolg hiervan is kostenreductie: als we jullie niet zouden in zetten, zouden we hotfixes moeten doen en dat kost meer geld dan jullie inhuren.”

Related Posts

Ga naar de inhoud