Autisme

Autistic man focuses on a computer screen while working

Autisme is van invloed op de perceptie, cognitie en emoties van een persoon.

De Wereldgezondheidsorganisatie vat de verschillende diagnoses binnen het autismespectrum samen onder de term ‘neurologische ontwikkelingsstoornissen’. De term ‘stoornis’ wordt echter steeds vaker vervangen door het begrip neurodiversiteit. Deze benadering gaat ervan uit dat autisme een eigenschap is die vergelijkbaar is met etniciteit, geslacht en seksuele geaardheid.

Of mensen hun autisme als een handicap ervaren, verschilt per persoon. Sommige bewegingen voor belangenbehartiging of ‘autistic pride’ beschouwen autistische mensen niet als beperkt – ze zien de omgeving juist als beperkende factor. Voor anderen kan autisme op zichzelf zeer beperkend zijn. Het is hoe dan ook belangrijk om te erkennen dat alle autistische mensen recht hebben op redelijke aanpassingen.

Een diagnose binnen het autismespectrum omvat de volgende criteria:

 • (Kwalitatieve) verschillen in sociale interactie
 • (Kwalitatieve) verschillen in communicatie
 • Beperkte, repetitieve of stereotype gedragingen, interesses of activiteiten

Het autismespectrum

Omdat autisme bij elke persoon op een andere manier tot uiting komt, spreken we van een autismespectrum. Zoals alle mensen, heeft iedere persoon met autisme een unieke persoonlijkheid. Het spectrum is driedimensionaal en de diversiteit binnen het autismespectrum is oneindig. Daarom hanteert auticon een persoonsgerichte aanpak: we willen werkomgevingen creëren die passend zijn voor individuele personen, in plaats van een ‘one-size-fits-all’-benadering toe te passen.

Het autismespectrum omvat verschillende diagnoses, zoals het syndroom van Asperger, hoogfunctionerend autisme, atypisch autisme of PDD-NOS. Het is belangrijk om erbij stil te staan dat diagnoses niet altijd duidelijk afgebakend zijn en voornamelijk dienen als beoordelingskader.

Veel mensen met autisme hebben bovengemiddelde cognitieve vaardigheden, waardoor ze eventuele sociale of communicatieve moeilijkheden kunnen compenseren of ‘camoufleren’. Hierdoor kan autisme worden beschouwd als een verborgen aandoening en wordt het vaak pas op latere leeftijd gediagnosticeerd.

Sommige cognitieve sterke punten komen vaker voor bij mensen met autisme:

 • unieke logische en analytische vermogens
 • langdurige concentratie en doorzettingsvermogen, zelfs bij repetitieve taken
 • zorgvuldigheid, loyaliteit en oprechtheid
 • een uitzonderlijk oog voor detail en mogelijke fouten
 • zorgvuldige vergelijkingen tussen doelstellingen en feitelijke resultaten en een sterke aandacht voor kwaliteit
 • een grote interesse in feitelijke zaken en uitgebreide technische expertise

Desondanks kunnen conventionele werkplekken vaak barrières vormen voor mensen met autisme, wat resulteert in onnodig hoge werkloosheidscijfers. Enkele van deze uitdagingen op de werkplek zijn onder meer:

 • omgevingsprikkels
 • vage of dubbelzinnige communicatie
 • smalltalk en contact met collega’s en/of het bredere team

auticon zet gekwalificeerde jobcoaches in om werkomgevingen te creëren die goed werken voor onze IT-specialisten én voor onze klanten.

Neurodiversiteit als voordeel

Wij beschouwen neurodiversiteit als een concurrentievoordeel. Diversiteit in denkwijzen vormt een echte meerwaarde voor de IT-diensten die we leveren. Dankzij deze benadering kunnen we technische problemen voor klanten beter evalueren en oplossen. Zo kunnen we bijvoorbeeld op een zeer gerichte manier kijken naar complexe gegevens en systemen, zijn we sterk in repetitieve taken die veel aandacht voor detail vereisen en kunnen we communiceren zonder te worden beperkt door vooroordelen.

Autisme is geen verwerkingsfout,
het is een ander besturingssysteem.

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen transformeren door middel van neurodiversiteit?
Ga naar de inhoud