Privacybeleid

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is “auticon”, wat betekent:

auticon Holding GmbH
Hardenbergstraße 19
10632 Berlijn
Duitsland
Tel.: +49 89 / 2006068-0
E-mail: ed.no1716604174citua1716604174@ofni1716604174

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

AVIATICS Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Kiesheckerweg 148
40468 Düsseldorf
Duitsland

E-mail: ed.sc1716604174itaiv1716604174a@ztu1716604174hcsne1716604174tad1716604174
Telefoon: +49 211 / 95 78 40
Website: www.aviatics.de

3. Gebruik van cookies

De website van Auticon maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden die door een browser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een pagina wordt bezocht, kunnen de cookies naar de opgeroepen pagina worden overgebracht, waardoor de gebruiker kan worden geïdentificeerd.

U kunt aanvullende informatie verkrijgen over de cookies die wij gebruiken en ook uw cookie-instellingen beheren door naar beneden te scrollen.

4. Aanmaken van logbestanden

Telkens wanneer de website wordt bezocht, verzamelt auticon gegevens en informatie met een geautomatiseerd systeem en slaat deze op in de logbestanden van de server.

Het geautomatiseerde systeem kan de volgende gegevens verzamelen:

• Pagina’s waartoe de gebruiker toegang heeft op onze website
• Informatie over het type browser en de browserversie
• Het besturingssysteem van de gebruiker
• De internetprovider van de gebruiker
• Het IP-adres van de gebruiker
• Datum en tijd van toegang
• Verwijzende websites

Het doel van de gegevensverwerking is om de inhoud van onze website aan te bieden, onze website te optimaliseren en ervoor te zorgen dat onze informatietechnologiesystemen goed werken. Logbestandgegevens worden altijd gescheiden van de andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Logbestanden worden na 7 dagen automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6(1)f) AVG, gebaseerd op ons legitieme belang om onze website te exploiteren en de veiligheid en integriteit ervan te controleren en te behouden.

5. Manieren om contact met ons op te nemen

Op onze website vindt u een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als alternatief kunt u ook contact met ons opnemen via het e-mailadres dat wij hebben opgegeven. Als u via één van deze kanalen contact met ons opneemt, worden de door u verzonden persoonsgegevens automatisch maximaal 7 jaar bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te behandelen of contact met u op te nemen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6(1)f) AVG, gebaseerd op ons legitieme belang om te communiceren met bezoekers van onze website.

6. Wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

Wij verwerken en/of bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doel van de opslag en/of verwerking van de gegevens te bereiken. De gegevens kunnen na die periode worden bewaard als dit door Europese of nationale wetgevers wordt voorgeschreven in regelgeving, wetten of andere regels van de Unie die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke.

Zodra het doel van het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is en eventuele toepasselijke verplichte bewaartermijnen zijn verstreken, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist.

7. Uw recht om bezwaar te maken

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6(1)(e) of (f) AVG. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (Art. 21 AVG).

8. Uw andere rechten

U heeft het recht om van ons bevestiging te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt; als dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en de informatie die gedetailleerd wordt opgesomd in Art. 15 AVG.

U heeft het recht om te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens onverwijld aanvullen (Art. 16 AVG).

U heeft het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijderen, op voorwaarde dat een van de redenen die gedetailleerd worden vermeld in Art. 17 AVG is van toepassing, b.v. als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden (recht op verwijdering).

U heeft het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken als een van de voorwaarden genoemd in Art. 18 AVG is van toepassing, b.v. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, terwijl wij dit verzoek beoordelen.
U heeft het recht om de gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens overdragen of laten overdragen aan andere entiteiten (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

U kunt de hierboven verstrekte contactgegevens gebruiken om uw rechten uit te oefenen.

Bovendien heeft u, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen een inbreuk vormt op de AVG (artikel 77 AVG). Je mag ezelen

Cookie-voorkeuren

DatumVersieToestemmingen

essential

Essentiële cookies maken basisfunctionaliteit mogelijk en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.

WPML

NaamWPML
AanbiederEigenaar van deze website
DoelSlaat de huidige taal op.
Naam cookie_icl_*, wpml_*, wp-wpml_*
Vervaldatum cookie1 dag

statistics

Cookies voor statistieken verzamelen anoniem informatie en helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google Analytics

NaamGoogle Analytics
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelCookie van Google voor website analytics. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Host(s).google.com, .googletagmanager.com
Naam cookie_ga,_gat,_gid
Vervaldatum cookie2 jaar

marketing

Marketingcookies worden door derden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven door bezoekers op websites te volgen.

external-media

Inhoud van videoplatforms en sociale mediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. Als cookies van externe mediasites al zijn geaccepteerd, wordt geen andere toestemming gevraagd.

Google Maps

NaamGoogle Maps
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWordt gebruikt om inhoud van Google Maps te ontgrendelen.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy
Host(s).google.com
Naam cookieNID
Vervaldatum cookie6 maanden

Instagram

NaamInstagram
AanbiederMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
DoelWordt gebruikt om Instagram-inhoud te ontgrendelen.
Privacybeleidhttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Naam cookiepigeon_state
Vervaldatum cookieSessie

Vimeo

NaamVimeo
AanbiederVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
DoelGebruikt om Vimeo-inhoud te deblokkeren.
Privacybeleidhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Naam cookievuid
Vervaldatum cookie2 jaar

YouTube

NaamYouTube
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWordt gebruikt om YouTube-inhoud te ontgrendelen.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Naam cookieNID
Vervaldatum cookie6 maanden

Ga naar de inhoud