Software testdiensten

IT-specialisten die ervaring hebben met het testen van de functionaliteit, prestaties, bruikbaarheid en beveiliging
van je software-applicaties – allemaal met een vorm van autisme en klaar om aan je volgende project te werken.
An autistic quality assurance analyst works hard at his desk

Ervaren en gecertificeerde
software testers

auticon is een gerenommeerde aanbieder van software testdiensten. Doordat we expertise hebben opgebouwd in verschillende software testdiensten, kunnen we niet alleen heel nauwkeurig de software testen, maar ook meedenken en adviseren over de testaanpak. Van regressietest tot performance- of ketentesten, wij kunnen jou verder helpen. Zo weet je zeker dat jouw klanten een zo soepel mogelijke customer journey ervaren.

Onze medewerkers zijn TMap en/of ISTQB gecertificeerd en hebben veelal een vorm van autisme. De ervaring leert dat onze medewerkers zeer nauwkeurig te werk gaan en snel afwijkingen spotten. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van dienstverlening.

Functioneel Acceptatie Testen (FAT)

Werkt jouw website, applicatie of portal zonder bugs? Bij Functioneel Acceptatie Testen, testen wij jouw applicatie uitvoerig naar behoeven. Op basis van vooropgestelde acceptatiecriteria of prioriteiten testen wij of alle velden en knoppen werken. Zo weet jouw development team zeker dat de software zonder bugs wordt gelanceerd.

Regressietesten

Updates worden vaak op specifieke onderdelen van een applicatie gedaan waardoor grote delen onaangepast blijven. Toch bestaat het risico dat in de achterliggende techniek door onderlinge relaties iets kapot gaat in de onaangepaste onderdelen. Met regressietesten controleren wij of de ongewijzigde software nog steeds werkt zoals voor de update. Zo ben je verzekerd van een fijne gebruikservaring voor jouw klanten.

Migratietesten

De keuze voor een nieuw IT-systeem is gemaakt. Of jouw bedrijf nu een nieuw facturatiesysteem of CRM systeem gaat implementeren, het is belangrijk dat alle informatie op de juiste plek terecht komt en er niets verloren gaat. Onze testers controleren nauwkeurig elk onderdeel van de migratie, zodat jullie soepel kunnen overstappen. Ook kunnen wij conversie testen.

Geautomatiseerd testen / Test automation

Geautomatiseerd testen is een manier om zonder menselijke handeling software te testen. Dit houdt in dat een test engineer een testset bouwt in de test of acceptatie omgeving voor een afgebakende flow in de software. Wanneer de testset compleet is kan er met een klik op de knop een test draaien. Hier komt een rapport uit, waarin een oogopslag is te zien waar er in de software nog bugs zitten. Geautomatiseerde testen worden vaak gerund door testautomation servers zoals Jenkins ofwel Azure Devops. Bij auticon hebben we kennis en kunde om de geautomatiseerde set in verschillende ontwikkeltalen en testsets te bouwen en zijn gespecialiseerd in low-code en no-code.

Ketentest

Jouw software moet natuurlijk naadloos kunnen samenwerken met andere systemen. Bij ketentesten controleren onze testers alle samenwerkende componenten op de volgorde van afhankelijkheden en data-integriteit. Na dit high-level softwaretestproces weet jij zeker dat jouw software klaar is voor gebruik.

Performance testen

Jouw nieuwe applicatie werkt als een trein – op jouw omgeving, met jouw infrastructuur en een select aantal gebruikers. Maar kan jouw software het verwachte aantal bezoekers wel aan? Wij testen het prestatieniveau van een systeem op stress (de limiet van het systeem), piek (kortstondige belasting), duur (langdurige belasting) en load (realistische belasting). Zo weet jouw team zeker dat het systeem ook overeind blijft als gebruikers ermee aan de slag gaan.

De meest vooruitstrevende bedrijven ter wereld ervaren de voordelen van onze autistische IT-specialisten in hun teams

“Het social return certificaat is een mooie bekroning op de fijne samenwerking met de medewerkers van auticon, die goede resultaten heeft opgeleverd voor de nationale politie.”

Rik Moed – Clustermanager Algemene Opsporing – Politie Nederland

We bestrijken alle fasen van de levenscyclus van softwaretesten.

Analyse van vereisten

Het verzamelen van domeinkennis en het in kaart brengen van testbare vereisten door samenwerking met relevante stakeholders. Het opstellen van een traceerbaarheidsmatrix om voldoende dekking en een geschikte testmethode te bepalen, bijvoorbeeld functioneel of niet-functioneel, evenals de haalbaarheid van testautomatisering.

Test planning

De strategie voor verschillende soorten tests en de meest efficiënte testmethodes bepalen, waaronder defectbeheer, configuratiebeheer, risicobeheer enz. – in nauwe samenwerking met product-owners en bedrijfsanalisten. Inschatting van de benodigde testactiviteiten, het vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden en de planning van de benodigde middelen. Evaluatie en identificatie van geschikte test- en defectopvolgings-tools, inclusief het inplannen van eventuele trainingen in deze tools.

Tests ontwikkelen en een testomgeving opzetten

Ontwikkeling van testsuites met specifieke testcases en de bijbehorende scripts op basis van geïdentificeerde testscenario’s/user stories, en in overeenstemming met het opgestelde testplan. Opzetten van de testomgeving/configuratiebeheer, inclusief het voorbereiden en aanmaken van testgegevens en handmatige/geautomatiseerde testscripts. Het aanmaken, verifiëren, aanpassen en goedkeuren van testcases.

Test uitvoering

Uitvoering van testcases en testscripts volgens het testplan. De testresultaten registreren, controleren en analyseren. Fouten registreren, volgen, opnieuw testen en afsluiten zodra ze zijn opgelost door het ontwikkelingsteam.

Tests beheren en analyse van vereisten

  • Advies over teststrategie
    Advies op het gebied van de teststrategie, -methode en procesbeoordeling gedurende de volledige testcyclus. Het is ons doel om de behoeften van het bedrijf te ondersteunen, waarbij we ons voornamelijk richten op afstemming met stakeholders van IT en de Business.
  • Testbeheer
    Testbeheer voor het project, inclusief het controleren, aanmaken en bijwerken van de testsuite, beheer van de levenscyclus van defecten, Agile/SCRUM-beheer en best practices voor gebruikersacceptatietests.

HOE HET WERKT

autistisch talent

Onze IT-specialisten hebben bijzondere cognitieve vaardigheden die heel waardevol zijn in de IT-sector: logica, snelheid, precisie, langdurige concentratie en het vermogen om intuïtief fouten op te merken. Ze kunnen een uniek perspectief op je IT-projecten bieden.

Ondersteuning op maat

We matchen elke specialist en elk projectteam nauwkeurig met de functievereisten, de bedrijfscultuur en de neurodiversiteitsdoelen van je organisatie. Onze IT-specialisten komen bij je op kantoor en zijn experts in onder andere Software Testing en Testautomatisering, Business Intelligence, Data annotatie en Robotic Process Automation. Net als andere collega’s worden ze onderdeel van jullie teams en functioneren ze als reguliere werknemers.

Succes verzekerd

Onze projectmanagers en jobcoaches spelen een centrale rol in het succes van het project en fungeren als schakel tussen jou en onze professionals. Zij houden voortgang en verloop van het project in de gaten en lossen eventuele problemen op.

Het voordeel van auticon

Autistische voordeel hebben vaak bijzondere cognitieve vaardigheden, zoals logica, patroonherkenning, precisie, langdurige concentratie en een vermogen om intuïtief fouten op te merken. Velen vinden het echter moeilijk om regulier werk te vinden of te behouden. Hoewel de sterke punten van autisme sterk verschillen van persoon tot persoon, komen uit academisch onderzoek de volgende voordelen naar voren:

  • Betere analytische en systematische vaardigheden
  • Innovatieve en creatieve intelligentie
  • Hogere normen en productiviteit
  • Eerlijkheid
An illustration of a job coach at her desk

Hogere standaarden en productiviteit

We hebben projectmanagers en coaches in dienst die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van mensen en projecten. Onze projectmanagers hebben contact met de klant en houden zich bezig met de planning en sturing van het project. Onze coaches ondersteunen onze medewerkers waar nodig.

Onze jobcoaches hebben doorgaans een achtergrond in klinische psychologie, prestatiecoaching, het beheer van angststoornissen, speciaal onderwijs en beroepsrevalidatie.

Lees meer over onze werkwijze

Een succesvol partnerschap met Arbo Unie

Met onze partner Arbo Unie werken we niet alleen aan IT-doelstellingen, maar stellen we ook doelen om zoveel mogelijk maatschappelijke impact te maken.

Verbetering van dienstverlening bij de Dienst Justitiële Inrichtingen door automatisering met UiPath

De Dienst Justitiële Inrichtingen zet samen met auticon (Specialisterren) automatisering in om de zorg voor gedetineerden te verbeteren.

Klant vanaf het eerste uur: De Goudse Verzekeringen

Al sinds 2012 werken wij samen met De Goudse Verzekeringen! Lees hier hoe deze samenwerking eruit ziet.

Autisme is geen verwerkingsfout,
het is een ander besturingssysteem.

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen transformeren door middel van neurodiversiteit?
Ga naar de inhoud