Adviesdiensten

We werken samen met jou aan een neuro-inclusief personeelsbestand
a professional looking woman in a green shirt

Voorlichting voor een
neurobewust personeelsbestand

Als bedrijf met voornamelijk autistische medewerkers is auticon succesvol dankzij neurodiversiteit. We verrijken de levens van autistische mensen en stimuleren verandering in de organisaties van onze klanten.

auticon is de eerste dienstverlener die bedrijven adviseert over hoe ze hun teams en processen kunnen inrichten, ontwikkelen en verbeteren om neurodivers te worden. Wij helpen klanten over de hele wereld hun HR-beleid te veranderen, leidinggevenden neurobewust te maken, meer bewustzijn binnen een bedrijf te creëren en – eigenlijk het allerbelangrijkste – loopbanen te transformeren, zodat neurodiverse werknemers hun volledige talent kunnen ontplooien.

an illustration of an exclamation point

Waarom openheid zo belangrijk is

Autistische mensen ervaren en interpreteren de wereld anders dan de meeste mensen. Deze verschillen worden vaak verkeerd begrepen – of er wordt niet op een constructieve manier op gereagreerd. Vaak leidt dit ertoe dat mensen hun autisme proberen te verbergen of er liever niet tegen hun werkgever over beginnen. Zonder begrip en de juiste ondersteuning, kan werk voor autistische mensen bijzonder uitputtend en overprikkelend zijn, wat vaak tot een burn-out leidt. Slechts 12% van de autistische mensen geeft aan op het werk de juiste ondersteuning te krijgen.
 

De adviesdiensten van auticon helpen klanten een omgeving te creëren waarin medewerkers open durven zijn over autisme en andere neurodivergente aandoeningen – en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

a decorative illustration of happy hands raised in the air

Hoe profiteert je bedrijf hiervan?

Samen brengen we in kaart waar jouw organisatie op dit moment staat als het gaat om neuro-inclusie, wat goed gaat, wat we kunnen helpen verbeteren en aan welke dingen je effectief kunt werken. Wij bieden flexibele opties op maat, aangepast aan jouw organisatie, neurodivergente collega’s en managers.

  • Verkennend gesprek om inzicht te krijgen in de organisatie
  • Werkgevers coachen over het behoud van autistische medewerkers
  • Klanten helpen bij het creëren van een open bedrijfscultuur
  • Uitgebreide analyse van het wervings- en sollicitatieproces, en de kantooromgeving

Het begint allemaal met een vertrouwde auticon-adviseur, die samenwerkt met klanten om hun wervingsprocessen te analyseren en inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van neurodiversiteit.

Autistisch talent

Onze autistische IT-specialisten werken onder meer als softwareontwikkelaars, data-analisten en QA-engineers voor onze opdrachtgevers. Klanten ervaren onze autistische teams zelf op de werkvloer, halen hun diversiteitsdoelen en profiteren van een nieuw perspectief.

Neurodiversiteitstraining

Dankzij neuro-inclusiviteitstrainingen kunnen onze klanten en partners de economische en sociale omstandigheden van neurodivergente mensen verbeteren. Ze kunnen ze een mooie loopbaan aanbieden, kansen voor ze creëren en hun werkplek omvormen tot een ondersteunende omgeving.

auticon Labs

Met auticon Labs ontwikkelen we op commerciële basis technologische oplossingen voor sociale- en omgevingsuitdagingen waarmee neurodivergente mensen worden geconfronteerd, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien op het werk.

Wat je kunt verwachten

  • een kennismakingsgesprek waaruit een analyse volgt
  • Een vaste specialist die samenwerkt met je team
  • Coaching voor collega's en leidinggevenden
  • duidelijke begeleiding en coaching needs om onze adviezen te implementeren
  • Training gebaseerd op ons advies

"AUTICON HEEFT ONS GEHOLPEN HET BEWUSTZIJN ROND NEURODIVERSITEIT TE VERGROTEN EN ONZE INTERNE PROCESSEN TE VERBETEREN - EN HEEFT BIJGEDRAGEN AAN ONS SUCCES DANKZIJ HET WERK VAN DEZE DESKUNDIGE PROFESSIONALS."

De verandering die onze klanten ervaren

Onze teams werken direct met de klant, gezamenlijk bereiken diversiteitsdoelen en doorbreken we stereotypen. Het resultaat is dat auticon het bewustzijn rond neurodiversiteit vergroot, interne werkwijzen verbetert en bijdraagt aan het succes van onze klanten door het werk van onze hoogopgeleide medewerkers. “Ik heb nu een veel beter begrip van de positieve bijdrage die iemand met autisme op de werkplek kan leveren,” reageerde een klant in ons recente Impact Report onderzoek, “en wat autisme eigenlijk is.”

Verandering van de perceptie rondom autisme68%
Meer vertrouwen hebben in het werken met mensen met autisme81%
Meer begrip hebben van neurodiversiteit85%
auticon heeft een positieve invloed op de cultuur73%

Autisme is geen verwerkingsfout,
het is een ander besturingssysteem.

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen transformeren door middel van neurodiversiteit?
Ga naar de inhoud