auticon Labs

Welkom bij het innovatielab van auticon, waar we nieuwe producten ontwikkelen en prototypes maken.

Innoveren voor verandering

Met ons innovatielab ontwikkelen we commerciële technologische oplossingen voor sociale- en omgevingsuitdagingen waarmee autistische professionals worden geconfronteerd, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien op het werk.

auticon Labs bevindt zich in ons kantoor in Londen. Het is een plek waar onze neurodivergente teams, klanten en investeerders samen aan nieuwe ideeën werken.

 • Ontwikkeling van applicaties
 • SaaS-platforms
 • Trainingstools
 • Stressmanagement
 • Energiesensors
 • Wervingstools

EEN AUTISTISCH PERSPECTIEF

We werken aan innovatieve oplossingen voor aspecten in de kantooromgeving die angst en stress kunnen veroorzaken voor mensen met autisme, zoals een dichtslaande deur, getik op een toetsenbord en zoemende TL-lampen aan het plafond.

LOOPBAANONDERSTEUNING

Door tekortkomingen in het traditionele wervings- en sollicitatieproces vallen veel neurodivergente kandidaten buiten de boot. Daarom ontwikkelen we nieuwe, innovatieve tools om talenten beter te screenen op basis van relevante professionele vaardigheden.

NIEUWE PLATFORMS

Nauwkeurig communiceren betekent een nieuwe vorm van taalgebruik waarin niets aan interpretatie wordt overgelaten. auticon werkt aan de ontwikkeling van de communicatietools van de toekomst.

Het meten van neurodiversiteit

Onze eigen softwaretoepassing ñima verzamelt en analyseert onderzoeksgegevens om een duidelijk beeld te krijgen van de mate waarin een bedrijf klaar is voor neuro-inclusie. Gedetailleerde rapportage biedt een uitgebreid hulpmiddel voor het meten van verbeteringen, het bereiken van neurodiversiteitsdoelen en het begrijpen van hiaten.

ñima stelt klanten in staat om hun organisatie, mensen en uitdagingen beter te begrijpen en het potentieel te ontdekken om commerciële, ESG- en sociale doelen te bereiken door middel van neuro-inclusie.

ñima is een geregistreerd handelsmerk van auticon.

Nieuwe manieren om intelligentie te meten

De Cognitive Assessment Application van auticon meet twee unieke vormen van intelligentie: inductief redeneren en gekristalliseerde intelligentie. Bij inductief redeneren gaat het om de zogenaamde ‘vloeibare intelligentie’: het vermogen om te redeneren en problemen op te lossen in unieke en nieuwe situaties. Bij tests van de gekristalliseerde intelligentie wordt het vermogen van sollicitanten gemeten om kennis te gebruiken die is opgedaan tijdens eerdere trainingen, zoals toetsen op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. Gekristalliseerde intelligentie is gebaseerd op feiten en geworteld in ervaringen.

Efficiënt werven

De Autility App is een database voor sales, projectmanagement, personeelsplanning en werving. Hierin staan alle auticon-consultants en hun vaardigheden, belangrijkste werkgebieden, opleiding, kwalificaties en certificeringen. Via de Autility App kunnen we ook reageren op onze eigen portfolioverbeteringen, marktveranderingen en nieuwe trends, en ons personeelsbestand uitbreiden door middel van gerichte opleidingsmaatregelen op specifieke technologie- en servicegebieden. De Autility App is ontwikkeld door het neurodivergente team van auticon in Duitsland en wordt wereldwijd uitgerold.

Leerplatform

In Duitsland hebben we de auticon Academy opgericht: een leerplatform van medewerkers, voor medewerkers. De Academy organiseert lezingen, workshops en interactieve seminars over onderwerpen van algemeen belang. De thema’s lopen uiteen van opkomen voor jezelf tot bewustzijn over geestelijke gezondheid en initiatieven met sociale impact. In een workshop over ‘Taal en autisme’ kwamen perspectieven aan bod op hoe we over onszelf spreken en de nuances van taal wanneer we met en over autistische mensen praten.

Een innovatieve plek om nieuwe producten te ontwikkelen vanuit een autistisch perspectief

 • “De hyperconnectiviteit, hyperreactiviteit en hyperplasticiteit van het autistische brein stelt ons niet alleen in staat om meer bandbreedte via de ingangskanalen te verwerken, maar zorgt er ook voor dat we vaker en op een meer flexibele manier betekenisvolle verbanden kunnen leggen. Daardoor worden bij een autistische aanpak meer factoren in overweging genomen dan bij neurotypische benaderingen, wat de kans vergroot dat er iets wordt overwogen waar niemand anders aan heeft gedacht en dat als innovatief – of op zijn minst creatief – kan worden gezien.”

  Marc
  Consultant, Germany
  Marc, an auticon team member
 • “Autisme is niet zomaar een soort toevoeging aan een neurotypisch brein, het is geen superkracht, maar het is een compleet ander perspectief. We zijn allemaal innovatief en creatief intelligent op onze eigen manier, dat geldt zowel voor neurotypische als autistische mensen. Alleen hebben autistische mensen doorgaans minder of andere ideeën over hoe, wanneer, waar en waarom we die creatieve intelligentie inzetten.”

  Aidan
  Consultant, Australia
  Aidan, an auticon team member
 • “Doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, concentratie, maar ook out of the box denken, bestaande systemen en gewoontes in twijfel trekken. Soms de speld in de hooiberg zien. Nieuwsgierigheid, productcatalogi doorzoeken en op een andere manier dan anderen bepaalde verbanden leggen.”

  Beat
  Consultant, Switzerland
  Beat, an auticon team member

Wat is het idee achter auticon Labs?

Dankzij onze neurodiverse organisatie barst auticon van de nieuwe ideeën. Sommige van deze ideeën gaan over het verbeteren van onze interne processen en efficiëntie, andere over het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die neurodivergente mensen in de hele samenleving kunnen helpen. We zien deze stroom van creatieve energie als onze kracht en blijven dit soort ideeën stimuleren en ondersteunen.

Wat voor oplossingen worden er ontwikkeld?

Labs staat met beide benen in het commerciële landschap en zal na verloop van tijd de vorm van een SaaS-leverancier aannemen terwijl we de productroadmap opstellen. Bedrijfsoplossingen uit het Labs-aanbod zijn specifiek gericht op de digitalisering van handmatige workflows en de ondersteuning van essentiële bedrijfsprocessen binnen de technologische adviesdiensten van auticon. Producten uit het Labs-portfolio zijn rechtstreeks gericht op het bevorderen van neuro-inclusiviteit op de werkplek.

Waar komen de ideeën voor producten vandaan?

Het is van groot belang dat we de ideeën voor producten en oplossingen van onze mensen registreren, stimuleren en ontwikkelen. Een van de kernfuncties van ons portfolio is het vastleggen en registreren van de vraag en ideeën vanuit het bedrijf.

Welke uitdagingen spelen er nu?

We willen oplossingen leveren die echt een verschil maken. Dus willen we ervoor zorgen dat we dicht bij onze klanten staan en, nog belangrijker, dicht bij hun uitdagingen. We willen een roadmap voor de lange termijn opstellen en voorop blijven lopen waar we kunnen. We investeren energie in het creëren van het juiste kader, zodat we kunnen zorgen voor langdurige en diepgaande samenwerkingen.

Ga naar de inhoud