Een succesvol partnerschap met Arbo Unie

Structurele kwaliteitscontrole en sociaal partnerschap

De vraag

Arbo Unie is een landelijke arbo dienstverlener op gebied van verzuim, preventie en keuringen. Ze zijn door het hele land aanwezig met 46 vestigingen. Sinds 2020 werkt auticon (Specialisterren) met veel plezier samen met Arbo Unie.

De IT-afdeling van Arbo Unie bouwt en beheerd een groot IT-landschap. Omdat het van cruciaal belang is dat dit landschap van hoge kwaliteit is, moet er op elk onderdeel kwaliteitscontrole plaatsvinden. Vanuit Arbo Unie was er de behoefte om dit met een externe testpartij in te regelen.

Naast de behoefte aan structurele kwaliteitscontrole, was er ook behoefte aan een sociale partner die bij de maatschappelijke doelstellingen van Arbo Unie zou passen.

KlantArbo Unie

De samenwerking

Om de samenwerking op te zetten is er in eerste instantie een hoog over inschatting gemaakt om alle processen te definiëren. Deze processen zijn verdeeld in groot, middel en klein. Vervolgens zijn van deze processen regressietest sets gemaakt. Deze test sets zijn ondertussen allemaal in gebruik en er worden nu op andere onderdelen functionele- en regressietests opgezet.

Verder hebben we een relatie opgebouwd waarbij we constant onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken op zowel IT gebied als op maatschappelijke impact. Zo werken Arbo Unie en auticon (Specialisterren) intensief samen om inzet en begeleiding van testers optimaal te laten verlopen. Dit heeft geleid tot nieuwe gezamenlijke doelstellingen.

Arbo Unie en auticon (Specialisterren) zijn in 2022 namelijk overeengekomen om gedurende de periode 2022 tot en met 2025, per jaar gemiddeld 8 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden (2,5 FTE). Per project ofwel per periode levert auticon (Specialisterren) een rapportage conform de bouwblokkenmethode aan, die voldoet aan de eisen van de banenafspraak. Deze samenwerking is vastgelegd in een ILA (Impact Level Agreement).

Het resultaat

Op IT gebied heeft de inzet van auticon (Specialisterren) direct tot een kwaliteits- en efficiencyslag bij Arbo Unie geleid en indirect tot kostenreductie. Op het gebied van maatschappelijke impact heeft deze samenwerking tot nu toe geresulteerd in het bieden van een baan aan 6 mensen met een vorm van autisme (2.0 FTE).

De inzet van medewerkers van auticon (Specialisterren) draagt bij aan het invullen van de MVO doelstellingen van de banenafspraak en de VN Sustainable Development Goals (SDG) artikel 8.5: arbeidsparticipatie voor mensen met een handicap/afstand tot de arbeidsmarkt.

Ga naar de inhoud