Dubbele maatschappelijke impact door samenwerking met de Politie

Sinds een aantal maanden werkt Specialisterren samen met de Politie. Door middel van testwerkzaamheden ondersteunen wij een DevOps team binnen de afdeling opsporing. Voor ons een hele mooie opdracht, omdat we hierdoor bij kunnen dragen aan het maatschappelijke doel van de Politie: Nederland veiliger maken. Daarnaast draagt deze samenwerking bij aan onze missie om zoveel mogelijk mensen met autisme aan het werk te krijgen. Het anonieme interview hieronder geeft een inkijk in de samenwerking, en is afgenomen bij iemand binnen de afdeling opsporing.

De Politie is natuurlijk een erg grote organisatie, zou je iets kunnen vertellen over de afdeling waar Specialisterren testwerkzaamheden voor doet?

Binnen de Politie kennen we de dienst ICT. Deze bestaat uit ongeveer 2500 mensen. Dat zijn beheerders en ontwikkelaars maar ook adviseurs en administratief personeel. Binnen de Dienst ICT kennen we verschillende sectoren. De twee grootste zijn Levering (beheer) en Ontwikkeling (programmeurs). Binnen deze sectoren is Specialisterren ingehuurd om een DevOps team binnen de afdeling Opsporing te ondersteunen. Dit team bouwt en onderhoudt de applicaties van de Algemene Opsporing van Politie, NVWA en FIOD. Dat zijn registratie en processystemen die rechercheurs gebruiken bij het starten, begeleiden en afronden van complete onderzoeken. Voor twee van deze applicaties maakt Specialisterren de testautomatisering.

Hoe zijn jullie bij Specialisterren gekomen?

Door een HR collega ben ik geattendeerd op een speciaal budget voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij vertelde mij ook over Specialisterren. Vervolgens heb ik contact gezocht en heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden.

Welk vraagstuk ligt er bij jullie waar Specialisterren invulling aan geeft?

Testautomatisering is relatief nieuw binnen onze organisatie. Je ziet dat er wel teams zijn die het volledig beheersen en implementeren maar er wordt ook nog heel veel met de hand getest. De twee applicaties waar Specialisterren voor wordt ingehuurd zijn heel groot en complex. Om niet bij elke oplevering met een groep collega’s handmatig te moeten testen, willen wij dat nu gaan automatiseren.Omdat testautomatisering nieuw is voor ons team, zal Specialisterren naast het automatiseren ook kennisoverdracht doen, zodat de kwaliteit toekomstvast is.

Hoe ziet de samenwerking met Specialisterren er uit?

Eigenlijk relatief simpel. We hebben de Test Engineers toegang gegeven tot de testomgevingen en hebben onze functionele wensen besproken. Op basis van die wensen hebben zij een plan van aanpak en een planning afgegeven. Nadat we de benodigde omgevingen en tooling beschikbaar hebben gesteld, kon het automatiseren beginnen.Vanuit Specialisterren is er één aanspreekpunt en dat is de Test Lead. Deze Test Lead meldt elke week op meerdere momenten in een stand-up de voortgang en eventuele blokkades. Ook worden er af en toe tussentijdse demo’s gegeven van de gemaakte testautomatisering.

Waren er grote aanpassingen nodig in jullie werkwijze om met Specialisterren te kunnen werken?

Nee helemaal niet. Door het Coronavirus moet iedereen thuis werken, dat werd snel door het DevOps team en Specialisterren opgepakt. De contactmomenten tussen specialisterren en het DevOps team verloopt altijd goed en zonder problemen.

Hoe ervaar jij persoonlijk de samenwerking?

Zeer prettig: de Test Engineers hebben stuk voor stuk veel ervaring en kennis. Ze zijn betrokken en hebben de applicaties snel eigen gemaakt. Heb snel het gevoel gekregen dat ze onderdeel zijn geworden van het DevOps team van de Politie.

Hoe ervaar jij het samenwerken op afstand in deze tijden van Corona?

Inmiddels werkt het gehele team al driekwart jaar thuis. Eigenlijk zijn we er allemaal al aan gewend en willen we niet meer anders. Natuurlijk is het ook gewoon gezellig als je met elkaar op één kamer een dolletje kan maken of een leuk gesprek bij de koffieautomaat kan hebben, maar we zijn effectiever en verantwoordelijker geworden sinds we thuis werken. Er is weinig afleiding die er anders wel is wanneer we met 14 personen op een kamer zitten. Wel zijn we waakzaam dat collega’s niet in een isolement komen te zitten. Ook in de samenwerking met Specialisterren komen we geen obstakels tegen in het werken op afstand.

Welke meerwaarde levert Specialisterren voor jullie?

Ervaring, kennis en kunde. Het DevOps team heeft geen enkele ervaring met testautomatisering en de tooling die daar bij hoort. We weten wat we willen maar de hoe wordt door Specialisterren geregeld.

Hoe kijken jullie naar de social return die jullie nu leveren door deze samenwerking?

We vinden het ontzettend mooi dat we door deze samenwerking concrete sociale winst kunnen genereren, naast het ‘gewone’ rendement. Het voelt goed om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je toch mensen moet inhuren voor specialistische kennis en kunde dan is het voor mij vanzelfsprekend dat je ook aan de sociaal maatschappelijke impact denkt.

Related Posts

Ga naar de inhoud