eLearning

Zwiększ swoją gotowość wspierania i rekrutacji osób neuroatypowych.
Podstawy neuroróżnorodności, pierwszy z naszej serii 1-godzinnych interaktywnych kursów.

eLearning od Auticon, lidera w dziedzinie neuroróżnorodności

To interaktywne i wciągające doświadczenie edukacyjne dostarcza merytorycznych treści od ekspertów z dziedziny neuroróżnorodności firmy Auticon oraz naszych neuroatypowych kolegów.

Celem eLearningu jest podniesienie świadomości na temat zmieniającego się neuroróżnorodnego miejsca pracy. Kształci menedżerów i pracowników w zakresie zrozumienia, co to znaczy być neuroatypowym w miejscu pracy i jak najlepiej współpracować z neuroatypowymi kolegami.

Nasz kurs jest akredytowany przez CPD, co poświadcza, że ​​każda osoba biorąca udział w kursie uzyska status „Neuro Świadomego” oraz stosowny certyfikat.

Wspieramy neuroróżnorodność
w pracy

Neuroróżnorodność to zakres różnic w indywidualnym funkcjonowaniu mózgu i cechach behawioralnych, uznawany za część normalnej zmienności populacji ludzkiej.
 
Statystyki sugerują, że 15–20% ludzi jest neuroatypowych, co obejmuje stany takie jak ADHD, dysleksja i autyzm. Dotyczy to także Twoich współpracowników. Mimo to menedżerowie mogą obawiać się rekrutowania zespołów neuroatypowych i w związku z tym są narażeni na utratę wielu korzyści płynących z neuroróżnorodnej kultury firmowej.
 
Brak podstawowej świadomości i zrozumienia neuroatypowych pracowników uniemożliwia firmom tworzenie wspierającego miejsca pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać. Może to prowadzić do zastraszania, dyskryminacji i trudności zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy.

Stań się neuroświadomy

Kurs e-learningowy firmy Auticon pomoże Twoim współpracownikom zrozumieć, dlaczego neuroinkluzja jest ważna, zwiększyć pewność siebie dzięki praktycznym wskazówkom i rozpocząć rozmowę na temat neuroróżnorodności w miejscu pracy.

  • Podnoś świadomość neuroróżnorodności, aby stworzyć wspierającą kulturę firmową.
  • Rozpraw się ze strachem i mitami związanymi z zatrudnianiem osób neuroatypowych.
  • Daj menedżerom praktyczne wskazówki i proste udogodnienia, które mogą stworzyć bardziej włączające środowisko pracy dla wszystkich.
  • Rekrutuj neuroatypowych kandydatów
  • Zwiększ wskaźniki retencji neuroatypowych kolegów
  • Uczniowie otrzymają cyfrowe certyfikaty, aby móc zaprezentować swoje osiągnięcia w kanałach społecznościowych.

Podstawy neuroróżnorodności to pierwszy z naszej serii 1-godzinnych interaktywnych kursów edukacyjnych.

Kurs e-learningowy „Podstawy neuroróżnorodności” firmy auticon to wyjątkowe doświadczenie edukacyjne zaprojektowane z myślą o budowaniu empatii u pracowników.
 
Kurs oferuje treści, które można powiązać z ich dośiadczeniami i praktycznymi radami.
 
Kursant poznaje nowe spojrzenie na neuroróżnorodność, a także sposoby wspierania osób neuroróżnorodnych.
 
Co wyróżnia nasz kurs?
Dzielimy się naszym piętnastoletnim doświadczeniem, własnością intelektualną, wiedzą coachingową i pomiarami wpływu, umożliwiając naszym klientom stanie się Neuro Świadomymi, czyli pierwszym etapem na drodze do neuroinkluzji.
 
Podróż edukacyjna
Uczniowie są zabierani w fascynującą podróż. Ta podróż edukacyjna pomaga przełamać negatywne przekonania i lęki, dostarczając żywych przykładów i scenariuszy prawdziwej neuroróżnorodności.
 
Doświadczenia
Kurs pomaga w normalizacji neuroróżnorodności, udzielając praktycznych porad na temat wspierania osób neuroróżnorodnych.
 
Osobisty ton
Ton tego kursu oddaje pasję firmy Auticon do edukowania innych na temat neuroróżnorodności, zapewniając, że kurs ten pozostanie angażujący i praktyczny.
 
Czego możesz oczekiwać
Jest to sposób na dotarcie do dużej liczby pracowwników. Kurs e-learningowy „Podstawy neuroróżnorodności” firmy auticon trwa 60 minut i można go podzielić na krótsze sekcje, dzięki czemu pracownicy mogą dopasować go do swoich napiętych harmonogramów zajęć.
 

Czego możesz oczekiwać

Zrozum, jak i dlaczego neuroróżnorodność stała się tak ważna w miejscu pracy

  • Czym jest neuroróżnorodność
  • Jak neuroróżnorodność wpływa na Twoich współpracowników w ich codziennym życiu
  • W jaki sposób ich działania mogą stworzyć bardziej włączające miejsce pracy, w którym neuroatypowi współpracownicy będą mogli się rozwijać
  • Zwiększ pewność, rozmawiając ze współpracownikami o neuroróżnorodności

Rozpoczęcie jest łatwe. Każdy kurs integruje się z Twoim splattformą LMS.

Nasi klienci doświadczają zmian

Nasi klienci mają bezpośredni kontakt z naszymi autystycznymi zespołami, które realizują cele związane z różnorodnością i przełamują stereotypy. W rezultacie, auticon buduje świadomość wokół neuroróżnorodności, doskonali praktyki wewnętrzne i przyczynia się do sukcesu naszych klientów poprzez pracę naszych wysoko wykwalifikowanych konsultantów. „Teraz dogłębnie rozumiem, jaki pozytywny wkład w miejsce pracy może wnieść osoba z autyzmem” — odpowiedział jeden z klientów w naszej niedawnej ankiecie Impact Report — „i czym właściwie jest autyzm”.

Zmieniło się postrzeganie autyzmu68%
Czujemy się pewniej pracując z osobami w spektrum autyzmu81%
Mamy większe zrozumienie neuroróżnorodności85%
auticon wywarł pozytywny wpływ na naszą kulturę73%

Zaczynajmy

Start jest bardzo prosty. Każdy kurs integruje się z Twoim obecnym LMS’em.
 
Skontaktuj się z naszym zespołem, aby porozmawiać o Twoich celach związanych z różnorodnością i o tym, jak możemy Cię wesprzeć.


Skip to content