Polityka Prywatności

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest „auticon”, co oznacza:

Unicus Poland Sp z o.o

Adres biura:
Auticon
Ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Poland

Fon: +48 600 430 086
E-Mail: ed.dn1721823799alop-1721823799nocit1721823799ua@of1721823799ni1721823799

2. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

E-Mail: moc.d1721823799nalop1721823799-noci1721823799tua@o1721823799dor1721823799

3. Stosowanie plików cookies

Strona internetowa auticon wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki zapisywane w systemie komputerowym użytkownika przez przeglądarkę. Po wywołaniu strony pliki cookie mogą zostać przesłane do odwiedzanej strony, umożliwiając identyfikację użytkownika.

Możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat używanych przez nas plików cookies, a także zarządzać ustawieniami plików cookies, przewijając w dół.

4. Tworzenie plików dziennika

Przy każdym wejściu na stronę internetową, auticon zbiera dane i informacje za pomocą zautomatyzowanego systemu i przechowuje je w plikach dziennika serwera.

Zautomatyzowany system może zbierać następujące dane:

• Strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie
• Informacje o typie i wersji przeglądarki
• System operacyjny użytkownika
• Dostawca usług internetowych użytkownika
• Adres IP użytkownika
• Data i godzina dostępu
• Strony odsyłające

Celem przetwarzania danych jest dostarczanie treści naszej witryny internetowej, optymalizacja naszej witryny internetowej oraz zapewnienie prawidłowego działania naszych systemów informatycznych. Dane pliku dziennika są zawsze przechowywane oddzielnie od innych danych osobowych użytkowników. Pliki dziennika są automatycznie usuwane lub anonimizowane po 7 dniach.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu naszej witryny internetowej oraz monitorowaniu i utrzymywaniu jej bezpieczeństwa i integralności.

5. Sposoby kontaktu z nami

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Alternatywnie można się z nami skontaktować również za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z tych kanałów, przesłane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane automatycznie przez okres do 7 lat. Dane te są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania lub kontaktu z Tobą.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z osobami odwiedzającymi naszą stronę internetową.

6. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i/lub przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przechowywania i/lub przetwarzania danych. Dane mogą być przechowywane po upływie tego okresu, jeżeli jest to przewidziane przez prawodawców europejskich lub krajowych w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach regulujących administratora.

Gdy cel przechowywania danych już nie obowiązuje i upłyną obowiązujące obowiązkowe okresy przechowywania, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte.

7. Twoje prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Nie będziemy wówczas już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (art. 21 RODO).

8. Twoje inne prawa

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe; w takim przypadku mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych oraz o informacjach szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO.

Masz prawo żądać, abyśmy skorygowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe, a w razie potrzeby niezwłocznie uzupełnili niekompletne dane osobowe (art. 16 RODO).

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zaistnieje jedna z przyczyn wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO ma zastosowanie m.in. jeżeli dane nie są już potrzebne dla realizowanych celów (prawo do usunięcia).

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO ma zastosowanie m.in. jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu, a my rozpatrzymy tę prośbę.

Masz prawo otrzymać od nas dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Możesz przekazać te dane lub zlecić ich przekazanie innym podmiotom (prawo do przenoszenia danych).

Dane kontaktowe podane powyżej możesz wykorzystać w celu realizacji swoich praw.

Ponadto, bez uszczerbku dla innego środka administracyjnego lub sądowego, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza RODO (art. 77 RODO). Możesz ocenić

Zmień zgodę na pliki cookie:
Preferencje dotyczące plików cookie

 

Twój anonimowy identyfikator zgody:

 

Historia zgody użytkownika:

DataWersjaZgody

 

Skip to content