Zapewnienie jakości i testowanie

Doświadczeni konsultanci w testach funkcjonalnych, wydajnościowych, użyteczności i bezpieczeństwa Twoich aplikacji
- wszyscy w spektrum autyzmu i gotowi do pracy nad Twoim kolejnym projektem.
An autistic quality assurance analyst works hard at his desk

Testy zapewnienia jakości i automatyzacja przypadków testowych

konsultanci auticon mają unikalne umiejętności, które czynią ich wyjątkowymi testerami – potrafią zauważać wzorce, identyfikować anomalie i koncentrować się przez dłuższy czas bez zmęczenia psychicznego: zamiast szukać błędów, konsultanci auticon intuicyjnie je dostrzegają. Błędy nie mają szans, gdy konsultanci auticon wykorzystują swoje wyjątkowe zdolności wizualne i analityczne.
 
Zapewniamy wdrażanie najlepszych praktyk, wybór narzędzi i strategiczne wytyczne dotyczące automatyzacji i testowania wydajności.

Manualne testy QA

Nasz zespół dokonuje przeglądu wymagań i opracowuje zarówno plany testów, jak i przypadki testowe przy użyciu standardowych technik i konwencji branżowych. Ponadto zapewniamy funkcjonalną, okresową regresję, wyszukiwanie błędów, lokalizację, dostępność sieci, API i sprawdzanie poprawności danych systemów, aby zapewnić, że produkt działa zgodnie z założeniami i zapewnia pozytywne wrażenia użytkownika.

Testowanie regresji

Nagrywamy automatyczne lub ręczne skrypty i uruchamiamy je na wcześniej przetestowanym oprogramowaniu po każdej wersji lub wraz z dodatkowymi testami wydajności, obciążenia i warunków skrajnych.

Automatyzacja przypadków testowych

Zapewniamy analizę luk w istniejącym zestawie testów, tworzenie i utrzymywanie niestandardowych skryptów testowych w celu przyspieszenia testów. Obejmuje to wiedzę merytoryczną z głębokim doświadczeniem branżowym w zakresie front-end UI i back-end API automatyzacji w środowisku zapewniania jakości przy użyciu wielu urządzeń i median z integracją CI/CD.

Testy wychodzenia z awarii

Przetrwaj klęskę żywiołową lub cyberatak, zapewniając, że Twój plan wychodzenia z awarii przywróci cenne systemy IT. Nasz zespół przetestuje podstawową funkcjonalność krytycznych aplikacji w środowiskach DR.

Zarządzanie defektami

Rejestrowanie, śledzenie i weryfikowanie rozwiązania wszystkich defektów wykrytych podczas przypadków testowych.

Testy Dostępności

Nasz zespół przeprowadza testy pod kątem standardów dostępności, w tym WCAG i sekcji 508 ADA, aby zapewnić dostępność witryn i aplikacji mobilnych dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych.

Najbardziej innowacyjne firmy na świecie dostrzegają korzyści płynące z dodania do swoich zespołów naszych konsultantów austsytycznych ds. technologii:

“The auticon tester absolutely delivered the added value we wanted. His extremely precise approach coupled with his very high-quality standards in testing were worth their weight in gold.”

Dr. Thomas Seeger, Head of Software Development, Deichmann SE

Obejmujemy wszystkie fazy cyklu życia testowania oprogramowania.

Analiza wymagań

Pozyskiwanie wiedzy dziedzinowej i identyfikacja wymagań testowwych poprzez współpracę z odpowiednimi interesariuszami. Stworzenie macierzy identyfikowalności testów w celu określenia wystarczającego pokrycia testów i odpowiedniej metodologii, takiej jak funkcjonalna lub niefunkcjonalna, a także określenia wykonalności automatyzacji testów.

Planowanie testów

Decydowanie o strategii testowej dla różnych rodzajów testów i najbardziej wydajnych metodologii testowania, w tym zarządzania defektami, zarządzania konfiguracją, zarządzania ryzykiem itp. w ścisłej współpracy z właścicielami produktów i analitykami biznesowymi. Szacowanie wymaganego nakładu pracy związanego z testowaniem, określanie ról i obowiązków oraz planowanie wykorzystania zasobów. Ocena i identyfikacja odpowiednich narzędzi do testowania i śledzenia defektów, w tym planowanie potencjalnego szkolenia w zakresie tych narzędzi.

Tworzenie testów i konfiguracja środowiska testowego

Opracowanie zestawów testów z określonymi przypadkami testowymi i odpowiadającymi im skryptami testowymi na podstawie zidentyfikowanych scenariuszy testowych/historii użytkownika, zgodnie z utworzonym planem testów. Konfiguracja środowiska testowego/zarządzanie konfiguracją, w tym przygotowanie i tworzenie danych testowych oraz skryptów testów ręcznych/automatycznych. Tworzenie, weryfikacja, adaptacja i zatwierdzanie przypadków testowych.

Wykonanie testu

Wykonywanie przypadków testowych i skryptów testowych zgodnie z planem testów. Przechwytywanie, przeglądanie i analiza wyników testów. Rejestrowanie, śledzenie, ponowne testowanie i usuwanie usterek w miarę ich rozwiązywania przez zespół programistów.

Zarządzanie testami i analiza wymagań

  • Testowanie strategii konsultingowej
    Usługi konsultingowe testowania oprogramowania w zakresie strategii, metodologii i oceny procesów w całym cyklu życia testów. Naszym celem jest wspieranie potrzeb biznesu z naciskiem na dostosowanie do IT.
  • Zarządzanie testami
    Zarządzanie testami dla projektu, w tym audyt, tworzenie i aktualizacje zestawów testów, zarządzanie cyklem życia defektów, zarządzanie Agile/SCRUM i najlepsze praktyki UAT.

Jak to działa

Talent w spektrum autyzmu

Nasi specjaliści z autyzmem mają niezwykłe zdolności poznawcze, które zapewniają wyjątkową wartość w przestrzeni technologicznej. Logika, szybkość, precyzja, ciągła koncentracja i umiejętność intuicyjnego wykrywania błędów zapewniają wyjątkowo autystyczne spojrzenie na Twoje projekty technologiczne.

Ukierunkowana realizacja

Ściśle dopasowujemy każdego konsultanta do wymagań stanowiska pracy, kultury organizacyjnej i celów neuroróżnorodności Twojej organizacji. Nasi autystyczni konsultanci przybywają do pracy w Twoim biurze, zapewniając specjalistyczną wiedzę w zakresie rozchwtywanych umiejętności, takich jak analityka biznesowa, administracja Salesforce, tworzenie oprogramowania, cyber-bezpieczeństwo, zapewnianie jakości i inne. Jak każdy członek zespołu, integrują się z twoimi zespołami i funkcjonują jako pełnoprawni pracownicy.

Zapewniony sukces

Nasi coachowie pracy odgrywają kluczową rolę w Twoim sukcesie, działając jako łącznik pomiędzy Tobą a konsultantem w spektrum, pracując ramię w ramię, aby komunikować ramy czasowe, zarządzać oczekiwaniami, adresować potrzeby i zapewnić ostateczny sukces Twojego projektu.

Przewaga auticonu

Dorośli z autyzmem często mają niezwykłe zdolności poznawcze, takie jak logika, rozpoznawanie wzorców, precyzja, długotrwała koncentracja i zdolność intuicyjnego dostrzegania błędów, jednak wielu z nich ma trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia. Chociaż objawy autyzmu są wysoce zindywidualizowane, badania akademickie pokazują pewne reguły:

  • Autystyczni pracownicy wykazują większe umiejętności analityczne i systemistyczne
  • Innowacyjna i kreatywna inteligencja
  • Wyższe standardy i produktywność
  • Uczciwość
An illustration of a job coach at her desk

Coachowie pracy zapewniają sukces

Konsultanci i klienci auticon są wspierani przez naszych trenerów pracy, którzy dbają o to, aby środowisko pracy konsultantów umożliwiało im wykorzystanie pełnego potencjału zawodowego. Nasi utalentowani trenerzy promują integrację i dobrobyt oraz są nieodzowni w upewnieniu się, że nasi konsultanci czują się wspierani w swoich zadaniach. Co najważniejsze, zapewniają klientom wsparcie i informacje dotyczące autyzmu w miejscu pracy oraz mogą przekazywać informacje zwrotne między klientem a konsultantem.

Nasi trenerzy zazwyczaj mają doświadczenie w psychologii klinicznej, coachingu wydajności, radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi, edukacji specjalnej i rehabilitacji zawodowej.

A closer look at how we work

Maple Leaf Sports and Entertainment Case Study

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE) is Canada’s preeminent leader in delivering top quality sport and entertainment experiences to our fans. MLSE is one of North America’s leading providers […]

Nationwide Case Study

Nationwide, a Fortune 100 company based in Columbus, Ohio, is one of the largest and strongest diversified insurance and financial services organizations in the United States. An industry leader in […]
MSD logo

MSD (Merck & Co.) Case Study

MSD, one of the top 5 global Healthcare companies, implemented a new CRM system. A key module, the Event Management System, needed immediate support to reduce the existing backlog of […]

Autyzm nie jest błędem przetwarzania,
to zupełnie inny system operacyjny

Chcesz wiedzieć, jak możemy przekształcić Twój biznes dzięki neuroróżnorodności?
Skip to content