Usługi danych

Doświadczeni konsultanci w zakresie wizualizacji danych, architektury danych i inżynierii danych - wszyscy w spektrum autyzmu i gotowi do pracy nad Twoim kolejnym projektem.
an autistic software engineer sits at her desk

Architektura danych, inżynieria i doradztwo analityczne

Twoje dane umożliwiają zrozumienie biznesu, zwiększanie przychodów, wykorzystywanie mocy sztucznej inteligencji i automatyzację zadań manualnych (RPA). auticon może pomóc. Wszyscy nasi konsultanci są w spektrum autyzmu, co oznacza, że ​​mają wyjątkowe umiejętności w ustrykturyzowaniu, eksploracji i raportowaniu na dużych zbiorach danych. Korzystają z różnych technologii oraz technik matematycznych i statystycznych, aby pomóc w takich zadaniach jak:

 • Pozyskiwanie, integrowanie, oczyszczanie, przekształcanie danych
 • Wykrywanie błędów/anomalii
 • Przekształcanie złożonych zbiorów danych w łatwo przyswajalne formaty i pulpity nawigacyjne

Inżynieria danych

Nasze umiejętności obejmują Python, Ruby, Java, C#, PHP, Node.js, SQL, Pub/Sub, Streaming i Batch, Talend, Dell Boomi, Muleso, Dataframe, Spark SQL, Google Pub/Sub i wiele innych.

Architektura danych

Nasze umiejętności obejmują schematy danych, projektowanie transakcyjne, formaty, bazy, platformy, magazyny, jeziora, narzędzia, wzorce przesyłania wiadomości, przesyłanie strumieniowe, bezpieczeństwo, planowanie, wykrywanie, pochodzenie, śledzenie i zgodność.

Analityka danych

Nasze umiejętności to: Power BI, Tableau, Python, Java, Snowflake, Dataframe (R), SQL, Google Data Studio, Dax, D3, Chart.js, WolframAlpha, Mathematica, MATLAB, SAS.

Przy dużym zapotrzebowaniu na jakość danych, integrację, migrację, ulepszanie i analitykę – firma auticon zapewnia neuroróżnorodną i zwinną siłę roboczą, która poprawia jakość danych.

“By allowing auticon’s consultants to focus on their strengths they have produced great results and become key members of our team.”

– Nick Front, Head of Audit Technology and Innovation, KPMG

Inżynieria danych

(Integracja danych, przesyłanie strumieniowe, przesyłanie wiadomości, czyszczenie, transformacja, normalizacja i migracja)

 • Pozyskiwanie (ELT, ETL, API, narzędzia), integracja i transformacja danych z wielu źródeł
 • Etykietowanie lub oznaczanie informacji dla ML
 • Pisanie skryptów/kompilatorów do automatyzacji migracji

decorative icon of a young software engineerArchitektura danych
Modelowanie danych, integracja, strategia migracji, bezpieczeństwo i operacjonalizacja)

 • Definiowanie i wdrażanie solidnych metodologii kontroli w celu zapewnienia wysokiej jakości danych
 • Ekstrakcja i konwersja zbiorów danych (np. Excel/Access/SAS do Pythona)
 • Łączenie danych, mapowanie danych podstawowych
 • Modelowanie danych
 • Tworzenie schematów, migracja i zarządzanie
 • Operacjonalizacja danych
 • Ochrona danych

Analityka danych

(BI, wizualizacja danych, analiza, hurtownia/jezioro danych, raportowanie oraz obserwowalność metryk i zdarzeń)

 • Przekształcanie złożonych danych w łatwo przyswajalne formaty, wpływowe raporty i wgląd
 • Opracowywanie i utrzymywanie pulpitów nawigacyjnych i raportów w celu wspierania inicjatyw analitycznych
 • Odkrywanie znaczących wzorców w dużych, złożonych zestawach danych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
 • Systemy uczenia się, statystyk i baz danych
 • Ekstrakcja i konwersja zbiorów danych (np. Excel/Access/SAS do Pythona)
 • Wykrywanie błędów/anomalii i testowanie przepływów pracy analitycznej

Jak to działa

Talent w spektrum autyzmu

Nasi specjaliści z autyzmem mają niezwykłe zdolności poznawcze, które zapewniają wyjątkową wartość w przestrzeni technologicznej. Logika, szybkość, precyzja, ciągła koncentracja i umiejętność intuicyjnego wykrywania błędów zapewniają wyjątkowo autystyczne spojrzenie na Twoje projekty technologiczne.

Ukierunkowana realizacja

Ściśle dopasowujemy każdego konsultanta do wymagań stanowiska pracy, kultury organizacyjnej i celów neuroróżnorodności Twojej organizacji. Nasi autystyczni konsultanci przybywają do pracy w Twoim biurze, zapewniając specjalistyczną wiedzę w zakresie rozchwtywanych umiejętności, takich jak analityka biznesowa, administracja Salesforce, tworzenie oprogramowania, cyber-bezpieczeństwo, zapewnianie jakości i inne. Jak każdy członek zespołu, integrują się z twoimi zespołami i funkcjonują jako pełnoprawni pracownicy.

Zapewniony sukces

Nasi coachowie pracy odgrywają kluczową rolę w Twoim sukcesie, działając jako łącznik pomiędzy Tobą a konsultantem w spektrum, pracując ramię w ramię, aby komunikować ramy czasowe, zarządzać oczekiwaniami, adresować potrzeby i zapewnić ostateczny sukces Twojego projektu.

Przewaga auticonu

Dorośli z autyzmem często mają niezwykłe zdolności poznawcze, takie jak logika, rozpoznawanie wzorców, precyzja, długotrwała koncentracja i zdolność intuicyjnego dostrzegania błędów, jednak wielu z nich ma trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia. Chociaż objawy autyzmu są wysoce zindywidualizowane, badania akademickie pokazują pewne reguły:
 • Autystyczni pracownicy wykazują większe umiejętności analityczne i systemistyczne
 • Innowacyjna i kreatywna inteligencja
 • Wyższe standardy i produktywność
 • Uczciwość
An illustration of a job coach at her desk

Coachowie pracy zapewniają sukces

Konsultanci i klienci auticon są wspierani przez naszych trenerów pracy, którzy dbają o to, aby środowisko pracy konsultantów umożliwiało im wykorzystanie pełnego potencjału zawodowego. Nasi utalentowani trenerzy promują integrację i dobrobyt oraz są nieodzowni w upewnieniu się, że nasi konsultanci czują się wspierani w swoich zadaniach. Co najważniejsze, zapewniają klientom wsparcie i informacje dotyczące autyzmu w miejscu pracy oraz mogą przekazywać informacje zwrotne między klientem a konsultantem.

Nasi trenerzy zazwyczaj mają doświadczenie w psychologii klinicznej, coachingu wydajności, radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi, edukacji specjalnej i rehabilitacji zawodowej.

Bliższe spojrzenie na to, jak pracujemy

Maple Leaf Sports and Entertainment Case Study

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE) is Canada’s preeminent leader in delivering top quality sport and entertainment experiences to our fans. MLSE is one of North America’s leading providers […]

Nationwide Case Study

Nationwide, a Fortune 100 company based in Columbus, Ohio, is one of the largest and strongest diversified insurance and financial services organizations in the United States. An industry leader in […]
MSD logo

MSD (Merck & Co.) Case Study

MSD, one of the top 5 global Healthcare companies, implemented a new CRM system. A key module, the Event Management System, needed immediate support to reduce the existing backlog of […]

Autyzm nie jest błędem przetwarzania,
to zupełnie inny system operacyjny.

Chcesz wiedzieć, jak możemy przekształcić Twój biznes dzięki neuroróżnorodności?
Skip to content