Rozwój oprogramowania

Doświadczeni programiści, inżynierowie fulll-stack i DevOps
- wszyscy ze spektrum autyzmu i gotowi do pracy nad Twoim kolejnym projektem.
an autistic female looks at her computer monitor

Tworzenie i migracja oprogramowania

Pomożemy Ci ulepszyć Twoje portfolio technologii, aby skorzystać z nowych, nowoczesnych technologii, które wchodzą na rynek. auticon zapewnia autystyczne talenty, które są gotowe do pracy. Specjalizujemy się w dopasowywaniu naszego zespołu programistów i inżynierów full-stack do Twojego projektu, wnosząc unikalną, neuroróżnorodną perspektywę do Twojego zwinnego zespołu. Dodatkowo, auticon oferuje usługi przeprojektowywania i zmiany platform oraz wspiera migracje systemów.
 
Oferujemy tworzenie oprogramowania na zamówienie dla firm, które chcą platform SaaS, aplikacji mobilnych lub widżetów.

Inżynierowie Full-Stack

Nasze umiejętności obejmują frameworki UX i UI, CSS, JavaScript, HTML, Java, C, C++, Ruby, Perl, Python, Scala, Go, Kubernetes, Docker, Apache Mesos, Jenkins, stos HashiCorp (Terraform, Vault, Consul, Nomad.

Deweloperzy oprogramowania

Nasze umiejętności obejmują C, C++, Assembly, Java, własne technologie/frameworki/zestawy narzędzi.

Inżynierowie DevOps

Nasze umiejętności obejmują Oracle VirtualBox, Vmware, PowerShell, TCP/IP, administrator systemu Windows, administrator systemów Linux, Autodesk InfraWorks 360, Auto CAD, Kubernetes, Docker, Apache Mesos, Jenkins, stos HashiCorp (Terraform, Vault, Consul, Nomad).

Najbardziej innowacyjne firmy na świecie dostrzegają korzyści płynące z dodania naszych autystycznych konsultantów technologii do swoich zespołów:

“The auticon consultant’s technical expertise is now being implemented as best practice in our systems and processes. I can highly recommend the auticon consultant. We look forward to further cooperation in future projects!”

– Andrea Schultz, Group IT Reporting, Allianz

 

Inżynierowie integracji oprogramowania

Główne obowiązki: We współczesnej erze inteligentnych urządzeń i internetu rzeczy, inżynierowie ds. integracji oprogramowania (zwani również programistami systemów wbudowanych) używają języków kodowania do programowania sprzętu, takiego jak urządzenia konsumenckie, systemy ostrzegania o bezpieczeństwie w domu, elektronika, interfejsy, systemy czasu rzeczywistego systemy i szeregowe transmisje danych.
 
Umiejętności: C, C++, asembler, Java, autorskie technologie/frameworki/zestawy narzędzi

Inżynierowie Full-Stack

Główne obowiązki: inżynier oprogramowania, który biegle posługuje się umiejętnościami i obowiązkami związanymi z front-endem i back-endem, nazywany jest inżynierem full-stack. Osoby te posiadają wszystkie umiejętności niezbędne do stworzenia w pełni funkcjonalnej aplikacji internetowej, od frontowej warstwy doświadczenia użytkownika do złożonych systemów, które za nim stoją.
 
Umiejętności: Frameworki UX i UI, CSS, JavaScript, HTML, Java, C, C++, Ruby, Perl, Python, Scala, Go, Kubernetes, Docker, Apache Mesos, Jenkins, HashiCorp stack (Terraform, Vault, Consul, Nomad)

Inżynier DevOps

Główne obowiązki: Inżynierowie DevOps (rozwoju i operacji) stosują procesy i metodologie w celu usprawnienia rozwoju produktu, ulepszania i konserwacji produktów, a także ułatwiają komunikację między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.
 
Ich praca wymaga znajomości procesów wykorzystywanych przez programistów back-end do tworzenia, wdrażania i integrowania różnych technologii, takich jak usługi przetwarzania w chmurze. Ci inżynierowie są zaznajomieni z aplikacjami do przechowywania w chmurze, takimi jak OneDrive, GitHub i Amazon Web Services (AWS).
 
Umiejętności: Kubernetes, Docker, Apache Mesos, Jenkins, stos HashiCorp (Terraform, Vault, Consul, Nomad)

Inżynier Back-end

Główne obowiązki: Inżynier back-end lub programista back-end pracuje w złożonych systemach, aby tworzyć płynne funkcje za interfejsem użytkownika, koncentrując się na podstawowej logice, projekcie, implementacji, skalowalności i wydajności systemu. Tworzą głównie bazy danych i zarządzają nimi, integrując systemy danych, systemy rejestrowania i systemy buforowania za pomocą interfejsów programowania aplikacji (API).
 
Umiejętności: Java, C, C++, Ruby, Perl, Python, Scala, Go

Jak to działa

Talent w spektrum autyzmu

Nasi specjaliści z autyzmem mają niezwykłe zdolności poznawcze, które zapewniają wyjątkową wartość w przestrzeni technologicznej. Logika, szybkość, precyzja, ciągła koncentracja i umiejętność intuicyjnego wykrywania błędów zapewniają wyjątkowo autystyczne spojrzenie na Twoje projekty technologiczne.

Ukierunkowana realizacja

Ściśle dopasowujemy każdego konsultanta do wymagań stanowiska pracy, kultury organizacyjnej i celów neuroróżnorodności Twojej organizacji. Nasi autystyczni konsultanci przybywają do pracy w Twoim biurze, zapewniając specjalistyczną wiedzę w zakresie rozchwtywanych umiejętności, takich jak analityka biznesowa, administracja Salesforce, tworzenie oprogramowania, cyber-bezpieczeństwo, zapewnianie jakości i inne. Jak każdy członek zespołu, integrują się z twoimi zespołami i funkcjonują jako pełnoprawni pracownicy.

Zapewniony sukces

Nasi coachowie pracy odgrywają kluczową rolę w Twoim sukcesie, działając jako łącznik pomiędzy Tobą a konsultantem w spektrum, pracując ramię w ramię, aby komunikować ramy czasowe, zarządzać oczekiwaniami, adresować potrzeby i zapewnić ostateczny sukces Twojego projektu.

Przewaga auticonu

Dorośli z autyzmem często mają niezwykłe zdolności poznawcze, takie jak logika, rozpoznawanie wzorców, precyzja, długotrwała koncentracja i zdolność intuicyjnego dostrzegania błędów, jednak wielu z nich ma trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia. Chociaż objawy autyzmu są wysoce zindywidualizowane, badania akademickie pokazują pewne reguły:

  • Autystyczni pracownicy wykazują większe umiejętności analityczne i systemistyczne
  • Innowacyjna i kreatywna inteligencja
  • Wyższe standardy i produktywność
  • Uczciwość
An illustration of a job coach at her desk

Coachowie pracy zapewniają sukces

Konsultanci i klienci auticon są wspierani przez naszych trenerów pracy, którzy dbają o to, aby środowisko pracy konsultantów umożliwiało im wykorzystanie pełnego potencjału zawodowego. Nasi utalentowani trenerzy promują integrację i dobrobyt oraz są nieodzowni w upewnieniu się, że nasi konsultanci czują się wspierani w swoich zadaniach. Co najważniejsze, zapewniają klientom wsparcie i informacje dotyczące autyzmu w miejscu pracy oraz mogą przekazywać informacje zwrotne między klientem a konsultantem.

Nasi trenerzy zazwyczaj mają doświadczenie w psychologii klinicznej, coachingu wydajności, radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi, edukacji specjalnej i rehabilitacji zawodowej.

A closer look at how we work

Maple Leaf Sports and Entertainment Case Study

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE) is Canada’s preeminent leader in delivering top quality sport and entertainment experiences to our fans. MLSE is one of North America’s leading providers […]

Nationwide Case Study

Nationwide, a Fortune 100 company based in Columbus, Ohio, is one of the largest and strongest diversified insurance and financial services organizations in the United States. An industry leader in […]
MSD logo

MSD (Merck & Co.) Case Study

MSD, one of the top 5 global Healthcare companies, implemented a new CRM system. A key module, the Event Management System, needed immediate support to reduce the existing backlog of […]

Autyzm nie jest błędem przetwarzania,
to zupełnie inny system operacyjny.

Chcesz wiedzieć, jak możemy przekształcić Twój biznes dzięki neuroróżnorodności?
Skip to content