Onderzoekscommissie

Neem contact met ons op over deelname aan onderzoeken

auticon wil de inclusie van mensen met een beperking in het autismespectrum proactief bevorderen. Daarom staan we open voor deelname aan samenwerkingsprojecten met academische onderzoeksteams.

Onderzoeksaanvragen worden behandeld door ons Wetenschappelijk Comité, dat bestaat uit professionals uit het hele auticon-netwerk. Zo zorgen we ervoor dat we de focus houden op onderwerpen die de missie van auticon bevorderen en aanvragen beperken tot de onderwerpen waar onze medewerkers de meeste baat bij hebben.

Vul het volgende formulier in om aan te geven dat je interesse hebt in een samenwerking met auticon. Je ontvangt een reactie nadat het Wetenschappelijk Comité je aanvraag heeft beoordeeld (doorgaans binnen zes weken).

  Naam hoofdonderzoeker:

  Verbonden instelling:

  E-mailadres hoofdonderzoeker:

  Naam van het project:

  Type onderzoek: Fundamenteel/Toegepast

  Fundamenteel onderzoek = “onderzoek dat primair is gericht op het verzamelen van kennis”
  Toegepast onderzoek = “onderzoek dat is gericht op directe praktische toepassing”

  FundamenteelToegepast

  Samenvatting (doelen, methode, aantal deelnemers) (max 500 woorden):

  Korte beschrijving van de verwachte voordelen voor auticon (max 150 woorden):

  Betrokken kantoor/kantoren van auticon:
  GermanyFranceItalySwitzerlandU.K.Santa MonicaMontréalCalgaryAustraliaNetherlandsPoland

  Korte beschrijving van de verwachte deelname van auticon:
  - kenmerken en omvang van de groep medewerkers van auticon (max 150 woorden):

  - Maximale bestede tijd per deelnemer:

  Totale verwachte projectduur (indien nodig een schattig):

  Geschatte datum waarop auticon betrokken wordt:

  Financieringsbron(nen):

  Ethische goedkeuring verkregen (ja/nee/in behandeling):
  JaNeeIn behandeling

  Ga naar de inhoud