Neurodiversiteit eLearning

Vergroot uw capaciteit om een neurodivers personeelsbestand te ondersteunen en te werven.
Grondslagen van Neurodiversiteit is de eerste in onze serie interactieve cursussen van 1 uur.

eLearning van auticon, de leider in neurodiversiteit

Deze interactieve en boeiende leerervaring biedt inzichtelijke inhoud van de neurodiversiteitsdeskundigen en neurodiverse collega’s van auticon.
 
eLearning is ontworpen om het bewustzijn van een veranderende neurodiverse werkplek te vergroten. Het leert managers en werknemers wat het betekent om neurodivergent te zijn op de werkplek en hoe ze het beste met hun neurodivergente collega’s kunnen samenwerken.
 
Onze CPD-geaccrediteerde cursus certificeert iedereen die de cursus volgt als “Neurobewust”. Cursisten ontvangen een digitaal certificaat waarmee ze hun prestaties op sociale kanalen kunnen laten zien.

Ondersteuning van neurodiversiteit op het werk

Neurodiversiteit is het scala aan verschillen in individuele hersenfuncties en gedragskenmerken, die worden beschouwd als onderdeel van de normale variatie in de menselijke populatie.
 
Statistieken suggereren dat 15-20% van de mensen neurodivergent is, inclusief aandoeningen zoals ADHD, dyslexie en autisme. Dit geldt ook voor uw werknemers. Desondanks kunnen wervingsmanagers bang zijn om neurodiverse teams aan te nemen en de vele voordelen van een neurodiverse bedrijfscultuur mislopen.
 
Een gebrek aan basisbewustzijn en -inzicht in neurodiverse werknemers weerhoudt bedrijven ervan om een ondersteunende plek te creëren waar werknemers zich kunnen ontplooien. Dit kan leiden tot pesterijen, discriminatie en ontberingen voor zowel de werknemer als de werkgever.
a decorative illustration of happy hands raised in the air

Word Neurobewust

De auticon eLearning cursus helpt uw collega’s begrijpen waarom neuro-inclusie belangrijk is, vergroot het zelfvertrouwen met praktische tips over het ondersteunen van neurodivergente collega’s en brengt het gesprek op gang over neurodiversiteit op de werkplek.

 • Vergroot het bewustzijn over neurodiversiteit op grote schaal om een ondersteunende bedrijfscultuur te creëren.
 • Angst en mythes wegnemen die geassocieerd worden met het aannemen van neurodivergente mensen
 • Managers praktische tips en eenvoudige aanpassingen geven die een meer inclusieve werkomgeving voor iedereen kunnen creëren
 • Beter kandidaten met neurodivergentie werven
 • De retentiegraad van neurodivergente collega's verhogen
 • Studenten ontvangen een digitaal certificaat waarmee ze hun NeuroAware prestatie kunnen laten zien op sociale kanalen.

Foundations of Neurodiversity is de eerste in onze serie interactieve cursussen van 1 uur.

De eLearning-cursus Foundations of Neurodiversity van auticon is een unieke leerervaring die doorleefde ervaringen gebruikt als een krachtig leermiddel om empathie op te bouwen bij leerlingen.
 
De cursus biedt cursisten inhoud die aansluit bij hun belevingswereld door middel van ervaringen, activiteiten en bruikbare adviezen.
 
De cursist krijgt een nieuw perspectief op neurodiversiteit en manieren waarop hij of zij neurodiverse mensen kan ondersteunen.
 
Wat maakt onze cursus uniek?
We delen onze tien jaar ervaring, intellectueel eigendom, coachingexpertise en impactmeting, zodat onze klanten Neurobewust kunnen worden, de eerste stap op weg naar het verankeren van neuro-inclusie.
 
Leerreis
Deelnemers worden meegenomen op een boeiende reis, met het begrip dat de meesten weinig kennis hebben over neurodiversiteit. Deze leerreis helpt negatieve vooroordelen en angsten te doorbreken door voorbeelden en scenario’s van echte neurodiversiteit te geven.
 
Doorleefde ervaringen
De cursus laat deelnemers kennismaken met de doorleefde ervaringen van neurodivergente mensen, helpt neurodiversiteit te normaliseren en geeft bruikbaar advies over het ondersteunen van neurodivergente mensen.
 
Betrekkelijke toon
De toon van deze cursus weerspiegelt auticons passie voor het onderwijzen van anderen over neurodiversiteit, waardoor de cursus boeiend en bruikbaar blijft.

Wat u kunt verwachten

Dit is een kosteneffectieve manier om training te geven aan een groot aantal werknemers. auticon’s Foundations of Neurodiversity eLearning cursus duurt 60 minuten en kan in kortere delen worden gevolgd, zodat werknemers de cursus in hun drukke schema’s kunnen inpassen.

 • Begrijpen hoe en waarom neurodiversiteit zo belangrijk is geworden op de werkplek
 • Begrijpen wat neurodiversiteit is
 • Begrijpen hoe neurodiversiteit uw collega's beïnvloedt in hun dagelijks leven
 • Begrijpen hoe hun acties een meer inclusieve werkplek kunnen creëren waar collega's met neurodiversiteit zich kunnen ontplooien
 • Zich zelfverzekerd voelen om met collega's over neurodiversiteit te praten

Aan de slag gaan is eenvoudig. Elke cursus wordt geïntegreerd in je Learning Management System (LMS).

Onze klanten ervaren verandering

Onze teams werken direct met de klant, gezamenlijk bereiken diversiteitsdoelen en doorbreken we stereotypen. Het resultaat is dat auticon het bewustzijn rond neurodiversiteit vergroot, interne werkwijzen verbetert en bijdraagt aan het succes van onze klanten door het werk van onze hoogopgeleide medewerkers. “Ik heb nu een veel beter begrip van de positieve bijdrage die iemand met autisme op de werkplek kan leveren,” reageerde een klant in ons recente Impact Report onderzoek, “en wat autisme eigenlijk is.”

perceptie van autisme is veranderd68%
zien autisme niet als obstakel voor een samenwerking81%
zijn beter op de hoogte van de term neurodiversiteit85%
geven aan dat auticon een positieve invloed heeft gehad op de bedrijfscultuur73%

Laten we beginnen!

Aan de slag gaan is eenvoudig. Elke cursus kan worden geïntegreerd in uw Learning Management System (LMS).
 
Neem contact op met ons team voor meer informatie over je diversiteitsdoelen en hoe we je kunnen ondersteunen. We horen graag van je.


Ga naar de inhoud