Kennisblog: Het belang van testen in een Agile software ontwikkeltraject

Agile software ontwikkeling

Agile is een manier van werken waarbij wendbaarheid voorop staat. Een organisatie die software ontwikkelt vanuit de Agile methodiek is ervan bewust dat omstandigheden veranderen, en weet hierop in te spelen door het proces constant bij te sturen. Agile development of software ontwikkeling is een overkoepelende term voor meerdere softwareontwikkelmethoden, waar bijvoorbeeld Scrum en Kanban onder vallen. De medewerkers van Specialisterren hebben ruime ervaring met testen binnen de verschillende Agile methodieken. 

Waarom Agile software testen

Door software testen te integreren in je Agile ontwikkelproces, kunnen gebouwde features meteen worden getest. Hierdoor worden bugs in de sprint gevonden en wordt rework vermeden, wat geld en tijd kan besparen. Ook zorgt het betrekken van testers in je Agile proces voor focus bij developers. Omdat testers aan de hand van acceptatiecriteria testen, zien zij constant de initiële bedoeling en zullen zij afwijkingen rapporteren. Dit zorgt ervoor dat er meer lean wordt ontwikkeld. Als de bestaande acceptatiecriteria onduidelijk zijn worden deze door de testers aangescherpt wat ook weer een betere basis voor de ontwikkelaars biedt

Agile testen volledige integreren in ontwikkelstrategie 

Het is gebruikelijk dat testers pas worden aangehaakt als de acceptatiecriteria al bepaald zijn en het bouwproces is begonnen. Hierdoor kan er echter onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van een user story. Dit kan voorkomen worden door testers al aan te haken bij de refinements. Dit zorgt namelijk voor heldere acceptatiecriteria, wat het hele ontwikkelproces helder maakt. Als de tester mee heeft gewerkt aan heldere acceptatiecriteria, kan de tester gedurende het hele proces gemakkelijk secuur en eenduidig testresultaten opleveren. Oftewel: hoe strakker de input, hoe beter de output is.  

Verbeteren acceptatie door de opdrachtgevers aan de hand van testresultaten

Heldere testresultaten gebaseerd op accurate acceptatiecriteria vormen de bewijslast voor opgeleverde resultaten. Op die manier zijn zij de basis voor acceptatie door de Product Owner of Business User. Op deze manier is testen niet alleen een operationeel onderdeel van Agile ontwikkeling, maar wordt het echt strategisch. 

Related Posts

Ga naar de inhoud