Autisme als kracht met grenzen als hulpmiddel

Vandaag op 2 april is het Wereld Autisme Dag! Met deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor autisme. Daarop aansluitend organiseert de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de komende week een Autismeweek met het thema ‘grenzen’. Wat ons betreft een belangrijk thema, grenzen helpen namelijk om talent tot recht te laten komen. Daarom hebben we een van onze Testleads Jesper Puister hierover geïnterviewd. Jesper heeft zelf een vorm van autisme en is 10 jaar geleden bij Specialisterren begonnen als software tester. Ondertussen is Jesper al 3 jaar Testlead. Ondertussen is Jesper al 3 jaar Testlead. In dit artikel vertelt hij meer over hoe het aangeven van grenzen hem zowel heeft geholpen als tester, als nu als leidinggevende. 

De functie van Testlead

‘Als Testlead ben ik verantwoordelijk voor de klanten en projecten die onder mijn hoede vallen. Daar hoort bij dat ik nieuwe klanten goed onboard, de juiste testaanpak faciliteer en ervoor zorgt dat er een passend team wordt ingepland en aangestuurd. Via een re integratietraject ben ik 10 jaar geleden bij Specialisterren binnen gekomen als software tester. Met de jaren ben ik doorgegroeid tot Testlead.

Zelfvertrouwen als basis om te kunnen groeien 

Bij Specialisterren heb ik geleerd dat ik autisme ook als kracht kan zien. Ik heb ontdekt dat autisme juist kan helpen om bepaald werk ontzettend goed te kunnen doen. In het begin van mijn carrière bij Specialisterren was ik vooral bezig om mijn zelfvertrouwen weer op te bouwen. Doordat ik op een gegeven moment meer zelfvertrouwen kreeg, kon ik groeien.

Grenzen 

Ook realiseerde ik mij dat het aangeven van grenzen mij zou helpen bij mijn carrière. Ik begon te merken dat ik een grens had bereikt als ik stress ervoer of iets niet helemaal begreep. Door een stukje psycho educatie leerde ik waar mijn grenzen lagen en hoe ik dit aan moest geven. Dit hielp mij om te kunnen groeien in plaats van vast te lopen.

Desondanks ben ik nog wel eens geneigd om vanuit enthousiasme te veel hooi op mijn vork te nemen. Wat ik dan probeer te doen is om bij elke vraag eerst rationeel na te denken of iets haalbaar is en of ik het kan. De ervaring leert dat als je bij Specialisterren aangeeft dat iets niet kan, er altijd wordt gezocht naar een alternatief. 

Ontwikkelen door ruimte voor fouten

Verder heeft het mij geholpen dat ik me bij Specialisterren kon ontwikkelen op mijn eigen tempo. Op deze manier kon ik stap voor stap op een veilige manier mijn grenzen verleggen. Dit ging met vallen en opstaan, maar daar heb ik veel van kunnen leren. Gelukkig werd ik niet veroordeeld als het even minder goed ging. Zo heb ik geleerd dat fouten mogen maken essentieel is voor een goede ontwikkeling.

Duidelijkheid en begrip

De lessen die ik heb geleerd probeer ik toe te passen op mijn manier van leiding geven. Om te beginnen probeer ik zoveel mogelijk duidelijkheid en structuur te bieden. Zo hoop ik mensen kaders te geven waarbinnen ze kunnen werken. Als het goed is maken duidelijke kaders het makkelijker om aan te voelen wanneer er iets goed gaat of niet. Als het dan goed gaat probeer ik samen met de tester stapje voor stapje dat kader wat vergroten. Door kleine stappen tegelijk te zetten is het makkelijker om je grenzen aan te kunnen voelen. 

Ook probeer ik er niet vanuit te gaan dat iedereen alles maar begrijpt of zou moeten begrijpen. Ik probeer mensen echt aan te moedigen om om hulp te vragen en grenzen aan te geven wanneer nodig. De veilige werkomgeving die ik heb mogen ervaren bij Specialisterren probeer ik nu ook aan anderen te bieden.’

Related Posts

Ga naar de inhoud